Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

Waar staan we voor?


Trans-Plan is een interactief groepsplansysteem voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 
In 7 stappen breng je de uitgangspunten van handelingsgericht werken tot leven in je groepsplan.

 

Waar staat het primair onderwijs?

Onderwijsverslag DE STAAT VAN HET ONDERWIJS d.d. 15-04-2016
Hun werk is jouw zorg
Maak werk van goede analyses van leerling gegevens en verbindt daar conclusies aan voor je vervolgplan!

Goede zorg moet je doen
1. Evalueren = tijdig signaleren
2. Wees concreet in je plannen
3. Voer je plan uit!

Verbeter jezelf
Speel in op verschillen tussen leerlingen, vooral in de instructiefase van de les.
 

Waar sta jij?

Beoordeel je groepsplan eens aan de hand van de kwaliteitsindicatoren in deze Kijkwijzer naar Groepsplannen 
De kleuterspecifieke versie van Trans-Plan tref je op www.kleuterplan.nl

 Nieuwsbrief 2016-2017